ağır suç

ağır suç İng. crime, felony, offence, misdemeanour

Bilerek ve kötü bir amaçla işlenen ve kişilerin ya da toplumun türesini doğrudan doğruya bozmaları nedeniyle, cezaları ağır olarak gösterilen suçlar.


ağır suç için benzer kelimeler


ağır suç, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 's', 'u', 'ç', şeklindedir.
ağır suç kelimesinin tersten yazılışı çus rığa diziliminde gösterilir.