ağır suç uydurma

ağır suç uydurma İng. calumny, libel, slander

Bir kimsenin işlenmediğini bildiği bir suçu, kovuşturma yapmakla görevli olan bir yetkili kata, işlenmiş gibi bildirmesi ya da işlenmeyen bir suçun izlerini kovuşturmaya başlanabilecek aşamada uydurması.


ağır suç uydurma için benzer kelimeler


ağır suç uydurma, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 's', 'u', 'ç', ' ', 'u', 'y', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
ağır suç uydurma kelimesinin tersten yazılışı amrudyu çus rığa diziliminde gösterilir.