ağır suça girişme

ağır suça girişme İng. attemt

Bir kişinin, işlemeyi amaç edindiği bir ağır suçu işlemeye başlayıp da onu tamamlamak için gerekli bulunan yürütme davranışlarını, elinde olmayan engeller dolayısıyle tamamlayamaması ya da yürütme davranışlarını tamamladığı halde ağır suçun kimi engeller yüzünden ortaya çıkmaması.


ağır suça girişme için benzer kelimeler


ağır suça girişme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 's', 'u', 'ç', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
ağır suça girişme kelimesinin tersten yazılışı emşirig açus rığa diziliminde gösterilir.