ağır adi yürüyüş

ağır adi yürüyüş İng. slow gait

Bacak hareketleri çapraz sıra ileri olan, hareketin art bacakların birinin itmesiyle başladığı, her an üç bacağın yerde bir bacağın havada olduğu, beden ağırlığını daima üç bacağın taşıdığı, atların bir yürüyüş şekli.


ağır adi yürüyüş için benzer kelimeler


ağır adi yürüyüş, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'd', 'i', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'ü', 'y', 'ü', 'ş', şeklindedir.
ağır adi yürüyüş kelimesinin tersten yazılışı şüyürüy ida rığa diziliminde gösterilir.