dıvrak yürüyüş

dıvrak yürüyüş

Derli toplu, düzgün yürüyüş.


dıvrak yürüyüş için benzer kelimeler


dıvrak yürüyüş, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'v', 'r', 'a', 'k', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'ü', 'y', 'ü', 'ş', şeklindedir.
dıvrak yürüyüş kelimesinin tersten yazılışı şüyürüy karvıd diziliminde gösterilir.