süratli adi yürüyüş

süratli adi yürüyüş İng. running walk gait

Ağır adi yürüyüşün daha kısa zamanlarda yapılan, daha hızlı biçimi.


süratli adi yürüyüş için benzer kelimeler


süratli adi yürüyüş, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'a', 't', 'l', 'i', ' ', 'a', 'd', 'i', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'ü', 'y', 'ü', 'ş', şeklindedir.
süratli adi yürüyüş kelimesinin tersten yazılışı şüyürüy ida iltarüs diziliminde gösterilir.