ağır yara

ağır yara

a. 1. Bedendeki derin ve ciddi yara. 2. mec. Bir olay sonunda varılan olumsuz durum.


ağır yara için benzer kelimeler


ağır yara, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'y', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
ağır yara kelimesinin tersten yazılışı aray rığa diziliminde gösterilir.