eldeki yara, yarasıza duvar deliği

eldeki yara, yarasıza duvar deliği

“bir kimsenin acı ve sıkıntısı başkasına dert gibi görünmez” anlamında kullanılan bir söz.


eldeki yara, yarasıza duvar deliği için benzer kelimeler


eldeki yara, yarasıza duvar deliği, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'd', 'e', 'k', 'i', ' ', 'y', 'a', 'r', 'a', ',', ' ', 'y', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', 'z', 'a', ' ', 'd', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
eldeki yara, yarasıza duvar deliği kelimesinin tersten yazılışı iğiled ravud azısaray ,aray ikedle diziliminde gösterilir.