EL ile biten kelimeler

EL ile biten veya sonunda EL olan kelimeler 1868 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

el aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. el anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre EL ile biten kelimeler

25 harfli

çok tabakalı yassı epitel, devingen olarak tam model, eğilim artı rastsal model, kendiyle bağlaşımlı model

24 harfli

kesirli eştümleşik model, soğuk çekilmiş çelik tel

23 harfli

devingen doğrusal model, tekdeğişirlilikli model

22 harfli

kesirli tümleşik model

21 harfli

basit Keynesyen model, bürüngüsel-bebeneksel, genelleşmiş faktoriel, kısmen doğrusal model, klasik doğrusal model, kursak-bağır serpisel, kuvvetli diferansiyel, osteogenik potansiyel, oturga-uyluk inciksel, özgüsel yarı çıkık el

20 harfli

analitik fonksiyonel, beyinsel-omuriliksel, bugün git, yarın gel, çift dudaksıl dişsel, genel doğrusal model, kısmi doğrusal model, köprücüksel-küreksel, tek değişkenli model

19 harfli

ağır ol, batman gel, ayaksılı diriciksel, bağışıklık bilimsel, çene-burun deliksel, çift doğrusal model, çok tabakalı epitel, ekolojik potansiyel, genişletilmiş model, hunumsu-üngeçdilsel, istatistiksel model, karesel fonksiyonel, kazkanadında çengel, kimyasal potansiyel, makroiktisadi model, rejim geçişli model, sübelek-üngeçdilsel, tek tabakalı epitel, temel yapısal model

18 harfli

binom diferansiyel, biyotik potansiyel, boyunsal-tümşüksel, cinsellik bilimsel, çift engelli model, dalsılı diriciksel, izdüşümlü, izdüşel, klasik makro model, kulaksal-ergenesel, log-doğrusal model, meningoensefalosel, olfaktoryal epitel, oturgasal-büzeksel, oynaksal kızık yel, ökçesel-dörtmüksel, parlak yumuşak tel, perik dış bürümsel, sagrusal-dingilsel, sarı yeşillenimsel, sübelek sübeleksel, tin yumuş bilimsel, ...

17 harfli

anestezi bilimsel, beyinsel-yüreksel, boyunsal-küreksel, cama kaynayan tel, çeneksel-tümüksel, çift kıvrımlı tel, doğrusal işlevsel, dönemsel AR model, durgun potansiyel, ekonometrik model, ekonomik rasyonel, elektriksiz nikel, formal potansiyel, geleneksel kartel, germinatif epitel, güdük-köprücüksel, havuzlanmış model, III sayılı cetvel, iç salgı bilimsel, iki bölmeli model, ikikat faktöriyel, ...

16 harfli

anlatım bilimsel, bayağı tersüstel, belirti bilimsel, birlikte izgisel, böbrek bükrümsel, Bürokratik Model, cıgasal didinsel, çok gruplu model, dış diferansiyel, Eldeleklidemirel, gelecek bilimsel, görüngü bilimsel, II sayılı cetvel, IV sayılı cetvel, kapanak tekersel, karma potansiyel, kemik tepecinsel, konet küçülümsel, meningomiyelosel, mineral bilimsel, miyelomeningosel, ...

15 harfli

akıntı bilimsel, alt damızçıl el, alt dölgüsel el, amplifier model, anlaşmasız azel, asalak bilimsel, badak üstcüngel, bakırlanmış tel, çene-pekiniksel, deprem bilimsel, dışsal ve içsel, doğal tersüstel, dudaksıl dişsel, eğitim bilimsel, fibrinohücresel, geçici personel, haddelenmiş tel, hayvan bilimsel, hidromeningosel, I sayılı cetvel, ışıkelektriksel, ...

14 harfli

agrusal-dişsel, ahlak bilimsel, anlam bilimsel, anlaşmalı azel, antibakteriyel, betimsel model, beyin köprüsel, biçim bilimsel, bir ayak evvel, böcek bilimsel, budun bilimsel, buzul bilimsel, büzük-çüğresel, cemaziyelevvel, çapraz izgesel, çevre bilimsel, çiğit bölümsel, çocuk bilimsel, çoktürel panel, dengesiz panel, devingen model, ...

13 harfli

ağaç bilimsel, Aşağıyaylabel, aynalı cetvel, belirlenimsel, beyt-ül-gazel, bir gün evvel, bitiştirgisel, çiftöğeciksel, damar derisel, debbel dübbel, dikdörtgensel, dirgersel yel, doku bilimsel, düşgel düşgel, düzlemsel tel, eksponansiyel, engelli model, erek bilimsel, faydalı model, görülmeyen el, görünmeyen el, ...

12 harfli

akçalı tekel, antipersonel, anulat lamel, aritmetiksel, bir an evvel, bitkisel tel, bizâî bizâel, burun-gözsel, deskemetosel, diferansiyel, diferensiyel, dil bilimsel, dilmikçiksel, dirgerliksel, durgun model, düzensiz yel, eğitbilimsel, eğitimli tel, etkisiz alel, eyitimsizsel, genel kartel, ...

11 harfli

abakteriyel, ad bilimsel, aksü`l-amel, aktar güdel, artifisiyel, ayırıcı jel, ayrık panel, ayrık temel, bademciksel, beyinciksel, beynelmilel, bildirgisel, bir nice el, böbrekçesel, börtücüksel, bük öyüksel, bürünceksel, canlı model, cinsgüdüsel, çekirdeksel, çelik temel, ...

10 harfli

ağzı güzel, akademisel, amyant tel, apart otel, aşşağı yel, aykırı yel, bakteriyel, barparalel, basmamodel, bebeneksel, binişimsel, bireşimsel, birinci el, bitirimsel, bitişimsel, butik otel, Büyükgüzel, çoklu alel, darbımesel, Demir Otel, deneyimsel, ...

9 harfli

Abdülezel, adel adel, aklıevvel, aksülamel, aktöresel, alfabesel, anterosel, aşağı yel, azı gözel, belleksel, beslemsel, beyaz tel, bir güzel, bir sehel, biseksüel, biyodizel, blastosel, boyugüzel, böbreksel, bölgeçsel, bürgeçsel, ...

8 harfli

abecesel, adenosel, Adıgüzel, ağsı tel, akca yel, akce yel, akça yel, Alçakbel, añıl yel, artrosel, aseksüel, aşak bel, aşşa yel, Baransel, başı kel, bedensel, belgesel, belgisel, beneksel, beniynel, benzesel, ...

7 harfli

açık el, Akarsel, akcayel, Akçabel, akçesel, akvarel, Alıçbel, alkemel, Altınel, asambel, asbetel, aşa yel, atitfel, avcıyel, Aydınel, Aygüzel, barabel, başıkel, bekerel, bel bel, beresel, ...

6 harfli

Açıkel, ak yel, Akçael, aktüel, alumel, anofel, bandel, barbel, bardel, barmel, baskel, bekrel, belbel, berdel, Berkel, besdel, beskel, bessel, bestel, biggel, bir el, ...

5 harfli

abrél, ağyel, Akbel, Aksel, aktel, akyel, alfel, allel, ambel, Arıel, arsel, arzel, Aysel, badel, Başel, becel, beçel, bedel, Beğel, Beyel, bezel, ...

4 harfli

acel, agel, akêl, alel, amel, apel, Arel, atel, avel, ayel, azel, deel, ecel, efel, ehel, elel, emel, enel, Erel, evel, ezel, ...

3 harfli

bel, cel, çel, del, eel, fel, gel, hel, jel, kel, lel, mel, NEL, sel, şel, tel, vel, yel, zel

2 harfli

el

Kelime Ara