İçinde EL geçen kelimeler

İçinde EL geçen kelimeler 26403 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

el aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. el anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EL geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir şeyin) üstüne gelmek, (birinin) hesabına gelmek, Abel interpolâsyon serisi, acele yürüyen yolda kalır, adın belirtilmesi yetkisi, akciğer kelebek hastalığı, akımölçümsel eşdeğerleyim, aklıma gelen başıma geldi, Alcelaphine herpesvirus 1, alellerin ayrışımı ilkesi, alerjik ensefalomiyelitis, Amerikan tel tüylü kedisi, Amphimerus pseudofelineus, anlaşmanın özel koşulları, apertura pelvis kranyalis, Arellano-Bover tahmincisi, Arellano-Pantula sınaması, aritmetiğin temel teoremi, ...

24 harfli

(bir şeyi) mesele yapmak, (birini) helalliğe almak, (birinin) elinde ... var, (birinin) fikrini çelmek, (birinin) zihnini çelmek, 1 sayılı vergi çizelgesi, ABD-İran rehineler krizi, Acanthamoeba castellanii, acele ile menzil alınmaz, acele işe şeytan karışır, Acipenser gueldenstaedti, Acrocephalus melanopogon, adî diferansiyel denklem, adrenerjik sinir telciği, ağlamakla yâr ele girmez, Aix-la-Chapelle kongresi, akla gelmeyen başa gelir, aktarım fonksiyon modeli, algısal-devimsel öğrenme, almaç engelleyicisi ilaç, Almaşık devimli kütleler, ...

23 harfli

(...-mesi) gün meselesi, (bir iş) aceleye gelmek, (bir yere) temel kakmak, (bir yeri) sel götürmek, (birine) cesaret gelmek, (birinin) aklını çelmek, (birinin) başına gelmek, (birinin) keli görünmek, (Unverricht) çombeldeği, ada yazılı borç belgiti, Aedes pseudoscutellaris, agaroz jel elektroforez, aklına bir şey gelmesin, aktif temelli pazarlama, alın bölgesi nişaneleri, alna yazılan başa gelir, Alselafan herpesvirüs 1, Amerikan kukır spanyeli, ana cümle ~ temel cümle, anahtar ve kilit modeli, Anastomous lamelligerus, ...

22 harfli

“ bessel-hagen” tüzüğü, (...-mesi) an meselesi, (bir işten) el yıkamak, (bir şeye) renk gelmek, (birine) annelik etmek, (birinin) eline kalmak, (villaret) çom beldeği, AB bölgesel politikası, abecesel damga dizgisi, abecesel konu kataloğu, Abel integral denklemi, Abel yakınsaklık testi, Abel-Poisson integrali, absorpsiyon filtreleri, ada yazılı pay belgiti, ağır gebelik kusmaları, ağzına geleni söylemek, aklına geleni söylemek, akondroplastik cücelik, altın eli bıçak kesmez, alveoler epitelizasyon, ...

21 harfli

«lasègue» çom beldeği, (bir iş) elinde olmak, (bir şeye) can gelmek, (birine) gurur gelmek, (birine) karşı gelmek, (birinin) keli kızmak, (toprağı) değergeleme, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, abecesel damga takımı, Abel-Blanchard modeli, Abel-Goncharov serisi, Abel-Poisson dönüşümü, Abu Dabi Gelişme Fonu, açma kapama belirteci, afura tafura gelmemek, aklına bir şey gelmek, akronematik flagellum, alacağı temellük eden, alaşımlı takım çeliği, alet işler, el övünür, ...

20 harfli

(bir işe) eli yatmak, (bir işte) eli olmak, (bir şey) çok gelmek, (birine) öyle gelmek, (birini) telaş almak, (vernet) çom beldeği, Abel toplama yöntemi, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, aç köpek fırın deler, açık arttırma modeli, açıklayıcı efsaneler, akım-potansiyelölçüm, akla hayale gelmemek, aklı sonradan gelmek, aklına geleni yapmak, akseleratör globulin, akşam tavus kelebeği, alçak yinelenim katı, alıcının tekel ederi, Allah selamet versin, ...

19 harfli

(bir şey) az gelmek, (birine) laf gelmek, (birine) söz gelmek, Abbe-Helmert ölçütü, Acipenser stellatus, aç elini kora sokar, açık döngesel bölge, açık kalp ameliyatı, açıklayıcı belgeler, adımsal model kurma, Aedes leucocelaenus, ağanın eli tutulmaz, ağır ol, batman gel, ağzına geldiği gibi, ağzından yel alsın!, aklına yelken etmek, aksiyon potansiyeli, alaca belece görmek, alfa dengeleştirici, alfa yapıcı element, alım öndeliği veren, ...

18 harfli

... delisi (olmak), ... elinden çıkmak, Abel limit yöntemi, açık satak belgiti, açın uykusu gelmez, adda öncelik hakkı, ağ çevirmeli havuz, ağır erkeli muzari, ağrılı dikelgenlik, akçalı bildirmelik, akıntı potansiyeli, aklı başına gelmek, akredite büyükelçi, akşam sabah güzeli, aktarılır belgeler, allamelik taslamak, almaç engellenmesi, altınkıçlı kelebek, amfoter elektrolit, amplifier modeling, anamal pay belgiti, ...

17 harfli

... hâline gelmek, (birinin) elinden, abecesel sıralama, abırsızlıh elemek, açık borç belgiti, Adana Görüşmeleri, adı deliye çıkmak, adın belirtilmesi, adını eller alsıñ, ağaç heykelciliği, ağzını geveletmek, ağzını gezeletmek, Ahılkelek bölgesi, Aigner-Chu modeli, alçalan kerteleme, alelade pazarlama, aleleyip asartmak, alt üçgenel dizey, alttikel-evetleme, alttümel-evetleme, altunca (derisel), ...

16 harfli

(vipond) belgesi, abdest tazelemek, abecesel katalog, abideleştirilmek, aboneli kitaplık, Acanthobdellidea, Acem güzellemesi, acı delikanlılık, açık eğreltileme, açıklama belgesi, açılış dengelemi, açılma çizelgesi, adalet genelgesi, Aelurostrongylus, ağzını gegelemek, ağzını gevelemek, akciğer kelebeği, akciğer keseleri, Akdeniz ülkeleri, akganüstü gelmek, aktüel asitlilik, ...

15 harfli

(iş) pot gelmek, 9 iğneli yazıcı, A yetki belgesi, abalı memeliler, abecesel sözcük, Abel kategorisi, abideleştirilme, ad soylu kelime, adı belirsizlik, adı belli olmak, Aedes melanimon, ağzını öğelemek, ahlak felsefesi, akelli jibonlar, akım kerteleyen, akım yinelenimi, akıntı bilimsel, akırbale gelmek, aktöresel yargı, aktüelleştirmek, alan incelemesi, ...

14 harfli

abalımemeliler, abdesti gelmek, abecesel deyim, abecesel düğüm, Abel integrali, abideleştirmek, aceleleştirmek, adanmış bellek, adıl öncelleme, Aelia rostrata, agar-agar jeli, agrusal-dişsel, ağız gevelemek, ağrılı dikelti, ahlak bilimsel, ak-başlı yelve, akıllı füzeler, aklama belgesi, aktöresel ülkü, aktüelleştirme, alan bölgeleri, ...

13 harfli

...-e gelince, abeceli döker, abecesel veri, abideleştirme, aceleleştirme, acelesi olmak, AÇK önbelleği, Agama stellio, ağaç bilimsel, ağıl keneleri, ağılı çözelti, ağır makineli, ahır keneleri, ak elli gibon, ak-elli jibon, akbaşlı yelve, Akıtma deliği, akla gelmemek, aklına gelmek, Akpınarbeleni, akselerometre, ...

12 harfli

(...) belası, AB zirveleri, Abel ayıracı, Abel matrisi, Abel teoremi, Acem helvası, ACP ülkeleri, açık ellilik, açık öndelik, açkı belgisi, adı belirsiz, adı bellisiz, adiposelüloz, ağaç delgisi, ağdık gelmek, ağır önelcik, ağız ellemek, ağlayangelin, ağzı çelikli, akçalı tekel, akımyönelimi, ...

11 harfli

A hücreleri, abakteriyel, abır elemek, abideleşmek, accelerando, acele etmek, acele posta, aceleleşmek, acembuselik, acı düvelek, acıh elemek, ad bilimsel, Âdem elması, Adıgüzeller, afin modeli, agaroz jeli, ağır gelmek, ağırellilik, akıl delisi, akıldanelik, akla gelmek, ...

10 harfli

-dan kelli, A-B modeli, Abdülcelil, Abdülmelik, Abdüsselâm, Abel grubu, Abel öbeği, abideleşme, acara yeli, acel sabun, acelecilik, aceleleşme, acemkeleri, acı gelmek, Acoelomata, açık celse, adelomorfa, âdemelması, ADL modeli, ağaç delen, ağaş delen, ...

9 harfli

A belgesi, A cetveli, Abdülezel, acel yeni, acentelik, acı pelin, açık elli, adel adel, Adeleidea, adı belli, adı bellü, ağ tüneli, ağaçdelen, ağır elli, Ağzıdelik, ahestelik, ahır yeli, Ahmetçeli, ak bellir, akantella, Akbelenli, ...

8 harfli

-selenol, abecesel, abonelik, aceleten, acı elma, adenosel, Adıbelli, Adıgüzel, Adigeler, ağırelli, ağsı tel, ak pelin, ak pelit, akca yel, akce yel, akça yel, Akçeltik, ala bele, alahelem, alamelek, alamelik, ...

7 harfli

aceleci, Acellus, Acıelma, açık el, adaleli, ağ teli, Ağaçeli, Ağçelik, ailelik, Akarsel, Akbelen, akcayel, Akçabel, akçesel, Akgelin, akmelek, akpelin, Akpelit, akvarel, alabele, aladeli, ...

6 harfli

abelek, açelya, Açıkel, adelet, ak yel, Akçael, akçeli, akelma, aktüel, Akyele, alumel, alvele, ambele, anofel, apreli, apseli, arzele, atelya, atelye, avelik, awbele, ...

5 harfli

abela, abele, abrél, acele, ağyel, Akbel, Aksel, aktel, akyel, alele, alfel, allel, ambel, amele, ameli, ameli, anele, Arıel, arsel, arzel, ayele, ...

4 harfli

-eli, acel, agel, akêl, alel, amel, apel, Arel, atel, avel, ayel, azel, bela, bele, beli, celb, cele, celi, celk, celp, çele, ...

3 harfli

bel, cel, çel, del, eel, ela, ele, elF, elk, elm, fel, gel, hel, jel, kel, lel, mel, NEL, sel, şel, tel, ...

2 harfli

el

Kelime Ara