ağır yüklü parçacıklar

ağır yüklü parçacıklar İng. heavy charged particles

Yüksek enerjili, artı yüklü parçacıklar.


ağır yüklü parçacıklar için benzer kelimeler


ağır yüklü parçacıklar, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'y', 'ü', 'k', 'l', 'ü', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
ağır yüklü parçacıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkıcaçrap ülküy rığa diziliminde gösterilir.