temel parçacıklar

temel parçacıklar İng. elementary particles

Özdeği oluşturan çekirdekaltı temel yapı taşları.


temel parçacıklar için benzer kelimeler


temel parçacıklar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
temel parçacıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkıcaçrap lemet diziliminde gösterilir.