ayrık temel

ayrık temel

(Mimarlık) Bir yapı sağlam arazide ayaklar üzerine oturtulmak istendiğinde, her ayağın altına ayrı olarak dökülen beton döşek.


ayrık temel için benzer kelimeler


ayrık temel, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', 'k', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', şeklindedir.
ayrık temel kelimesinin tersten yazılışı lemet kırya diziliminde gösterilir.