ağ temel giriş/çıkış sistemi

ağ temel giriş/çıkış sistemi İng. network basic input/output system (netbios)

ağ temel giriş/çıkış sistemi için benzer kelimeler


ağ temel giriş/çıkış sistemi, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', '/', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
ağ temel giriş/çıkış sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis şıkıç/şirig lemet ğa diziliminde gösterilir.