giriş-çıkış aygıtları

giriş-çıkış aygıtları İng. input-output devices

Bir bilgisayar dizgesinin giriş verilerini (girdileri) okumak ya da çıkış verilerini (çıktıları) yazmak üzere çevre birimleri olarak kullandığı elektrik, mekanik, optik vb. ilkelerle işleyen donanım birimleri, bk. çevre donanımı.


giriş-çıkış aygıtları için benzer kelimeler


giriş-çıkış aygıtları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', '-', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
giriş-çıkış aygıtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltıgya şıkıç-şirig diziliminde gösterilir.