Gİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Gİ olan kelimeler 1047 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Gİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

Gibbs örnekleme benzetimi, giden gelse dedem gelirdi, girdi katsayıları matrisi, giriş-çıkış güdüm dizgesi, gizli görüntü yeğinlemesi, gizli solungaçlı semender, gizli-solungaçlı semender

24 harfli

giderlerde tahsis ilkesi, girdi-çıktı akım tablosu, girinimli kırılma deneyi, girintili çıkıntılı kıyı, gitti gider (dahi gider)

23 harfli

giderme arancı (dilemi), Gigli’nin tel testeresi, Gine solucanı hastalığı, girdi-çıktı çözümlemesi, giysi işleri yöneticisi

22 harfli

Giannuzzi yarım ayları, Giraffa camelopardalis, gizli sohıngaçlıgiller, gizli-solungaçlıgiller

21 harfli

Girardinus metallicus, girdi-çıktı katsayısı, girintisiz çıkıntısız, giriş-çıkış aygıtları, giriş-çıkış birimleri, giriş-çıkış gönderimi, girişik ikiz periklik, gizli artan oranlılık, gizli kuyruklu tinamu, gizli-kuyruklu tinamu

20 harfli

Giardia intestinalis, gicitgen, (giçitgen), gicitmek, (giçitmek), gider dağıtım temeli, giderin soğurtulması, girecek delik aramak, girintili (yazılmış), giriş sürücü ataması, girişmede tümlenişli, girizsel ısı tepkisi, giysili kadın dansçı, gizli eksik istihdam

19 harfli

Gibbs rastsal alanı, gimnosephalo serker, Gini ortalama farkı, gir-miklik ıçikleme, girdi-çıktı analizi, girintili çıkıntılı, giriş çıkışlı fırın, giriş-çıkış belgesi, gizey çok terimlisi, gizli konut darlığı, gizli para piyasası

18 harfli

gidip bâcâımışımış, girdi-çıktı modeli, giri sentrifugales, giri sentripetales, girintili paragraf, girişik çift başlı, girişik ikiz perik, girişimde bulunmak, giysilik sorumlusu, gizli müterakkilik, gizli para bolluğu

17 harfli

Gibbs algoritması, Gibbs örneklemesi, giberellinler, GA, gibisine getirmek, gidimli (düşünme), gimnotiform yüzme, gingivostomatitis, girinim derinliği, girintisiz yapmak, giriş kısıntıları, giriş serbestliği, giriş-çıkış oluğu, girişim anaparası, girişim çizgileri, girişim saçakları, girişim sermayesi, girişim spektrumu, girişimcilik ruhu, giydirilmiş ücret, giydirip kuşatmak, giysi tasarımcısı, ...

16 harfli

Gibbs fonksiyonu, gider ödenekliği, gidergenlikölçer, Giffen çelişkisi, Giffen paradoksu, Gilbert sendromu, gingivoglossitis, girintili yazmak, giriş bildirgesi, girişik oynakçıl, girişim renkleri, gîrişimii süzgeç, giyinip kuşanmak, giysi yaratıcısı, gizemsel katılım, gizli boyunlular, gizli enfeksiyon, gizli filaryozis, gizli kanatlılar, gizli yedek akçe, gizli-boyunlular, ...

15 harfli

Giardia lamblia, gibisine gelmek, Gibrat dağılımı, gider bölünmesi, Gimenez yöntemi, Gimmizah tavuğu, ginandromorfizm, gircivik girmek, girdi değişkeni, girdi etkinliği, girdi katsayısı, girdisi çıktısı, girdiye yönelim, giremice gitmek, girift tezyinat, girim katsayısı, girinti-çıkıntı, girinticiklilik, girintili liste, girintili yazma, giriş engelleri, ...

14 harfli

gicik getürmek, gicimik dutmak, gider pusulası, gider sayışımı, giderilebilmek, gidim akıntısı, Gini katsayısı, girçık belgesi, giriftar olmak, girim-çıkımcıl, giriş galerisi, giriş gerilimi, giriş makarası, girişik bezeme, girişim metodu, girişim sahası, gişe birincisi, gitar bireşeci, gitter hücresi, gitti de geldi, giyim donatımı, ...

13 harfli

gider cetveli, gider vergisi, giderilebilme, gidiş o gidiş, gilgil darısı, gilik peyniri, gimnospermler, Gine solucanı, Ginkgo biloba, girava vermek, girdek kaçımı, girdi katmanı, gireği irtesi, girinti (sap), giriş basıncı, giriş boşluğu, giriş noktası, giriş vergisi, giriş yolcusu, girişik cümle, girişik oynak, ...

12 harfli

Gibbs sabiti, gicik böceği, giden kutusu, giden sepeti, gider ayrımı, gider dönemi, giderebilmek, gideren alan, giderinilmek, giderivermek, gididoğrumak, gidilebilmek, gidim sınırı, gidip barıyo, gidiş müdürü, gidişken otu, Giemsaboyası, gileylenmeyh, gimza boyası, ginandromorf, gingivektomi, ...

11 harfli

giardiyozis, gibi gelmek, gibil gibil, gibiş gibiş, gibongiller, gice çiçeği, gice yanığı, gicimik ayı, giden ileti, gider akışı, gider gelir, gider olmak, gider vakıt, giderebilme, gidergelmez, gidergenlik, giderikliği, gideriverme, gidilebilme, Gidim hacmi, gidiş alayı, ...

10 harfli

gibi olmak, gibilerden, gibisinden, gidebilmek, gidekoymak, gidennerde, giderilmek, gidibatmak, gidim hali, gidirekten, gidivermek, gijirtiken, gildiremek, gileyliliğ, giñ düşmek, gineltilik, gingivitis, gingivozis, Gini oranı, ginomonoik, Gir sığırı, ...

9 harfli

gicelmeyh, gicimikli, gicişmeyh, giç etmek, gid-érsin, gide gele, gide geli, gide gide, gidebilme, giderayak, giderilme, giderleme, gidertmek, gidi gidi, gidicilik, gidipbatı, gidiverme, gigantizm, giileşmek, gilâvadar, gildirgiç, ...

8 harfli

gibozite, gicikçin, giciklen, giciksel, gicinmek, gicirgen, gicişmek, gicitkan, giçitgen, giçitmek, giderler, giderlik, gidermag, gidermeç, gidermek, gidersiz, gidertme, gidilmek, gidimizi, gidişgen, gidişmek, ...

7 harfli

Giardia, gicelen, gicerek, gicikli, gicimek, gicimen, gicimik, gicimük, gicişme, giciyik, giciyük, gicümük, giç giç, giçirek, gidecek, gidegen, gidegit, gideğen, gidelik, gidemeç, gidenek, ...

6 harfli

gibice, gibisi, gibrin, gicevi, gicime, gicrek, giçmek, gidici, gidişi, gidmek, gilcan, gildan, gilden, gildik, gilgen, gilgil, gilime, giline, gillan, gillek, gillik, ...

5 harfli

gibde, gibik, gibil, gibin, gibiz, gible, gican, gicav, gicik, gicit, gicük, giçik, gidal, gidar, gidek, giden, gider, gidih, gidik, gidil, gidim, ...

4 harfli

gibe, gibi, gice, gici, giçi, gida, gide, gidi, gigi, gile, gili, gime, gimı, gimi, gine, gini, gink, girç, girê, giri, girt, ...

3 harfli

gib, giç, giğ, gij, giş, giy, giz

2 harfli

gi

Kelime Ara