Gİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Gİ olan kelimeler 636 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Gİ ile biten kelimeler

25 harfli

emanet usulü alınan vergi

24 harfli

kaynağında kesilen vergi, özgüsel duyumg?;di?lemgi

22 harfli

düz artan oranlı vergi

21 harfli

Apistogramma reitzigi

20 harfli

Chlamydosaurus kingi, düşürüme karşı vergi, kalorinin işçe dengi, nervi siliares longi, Ostertagia ostertagi, Plasmodium cynomolgi, tahakkuk etmiş vergi

19 harfli

Alhagi pseudoalhagi, azalan oranlı vergi, Chlamydosarus kingi, cücüksel bitiştirgi, Echellette gratingi, fark giderici vergi, miktar esaslı vergi, obstruksiyo özofagi, Schistosoma mekongi, sıralanabilir bilgi, sidiköz işemsizligi, tüketici egemenligi, yüz bete-şimsizligi

18 harfli

anadoğru, anaçizgi, ansiklopedik bilgi, artan oranlı vergi, değer esaslı vergi, geri verilen vergi, ihracat faktoringi, sabit oranlı vergi, telafi edici vergi, temiz yapağı rengi, vestibulum özofagi, vücut örtüsü rengi

17 harfli

dilatasyo özofagi, gayri şahsi vergi, gerçekleşen vergi, kaynakçasal bilgi, kesinleşmiş vergi, Pagrus ehrenbergi, sayrılık bildirgi, sindirimsel dingi

16 harfli

açık saman rengi, ad valorem vergi, bakışımsız bilgi, düz oluklu delgi, düz oranlı vergi, elektronik dergi, glandula uropigi, meryem pelesengi, sayrılık belirgi, stenozis özofagi, tek oranlı vergi, trigonum n. vagi, yineleyici bilgi, yumurtlama rengi

15 harfli

açık kahverengi, asimetrik bilgi, bakışımlı bilgi, doğaötesi biigi, dokuncalı vergi, eş oranlı vergi, gülkurusu rengi, ışıldak kepengi, koyu kahverengi, müterakki vergi, nükleus fastigi, progresif vergi, saptanmış vergi, sekizinci çelgi, sızdırmaz delgi, subjektif vergi, tatlı su Frengi, vasıtasız vergi, yarasacıl delgi

14 harfli

andamcıl delgi, Atatürkçelengi, ayırtsal dilgi, Barbus cumingi, bilimsel bilgi, birleşik sergi, Brugia pahangi, burun diplengi, damır göstergi, dolaysız vergi, dördüncü çelgi, en uygun çizgi, Galvani, Luigi, geçersiz delgi, güvencil bilgi, işlevsel bilgi, kaba yem rengi, kademeli vergi, kırpıntı çizgi, koruyucu vergi, objektif vergi, ...

13 harfli

altıncı çelgi, arz esnekligi, beşinci çelgi, bir kol çengi, birinci çelgi, bostan bocigi, bölgecil ingi, çift altçizgi, çizgicil ezgi, dil pelesengi, dolaylı vergi, durağan çizgi, düzelten ilgi, erguvan rengi, fildişi rengi, genetik bilgi, hakemli dergi, heyret yemegi, içerden bilgi, kesikli çizgi, kestane rengi, ...

12 harfli

akçalı vergi, ardçıl belgi, ayarlı delgi, ayın şefengi, brakifalangi, buğday rengi, cırcır delgi, çanak üzengi, fındık rengi, fıstık rengi, görgül bilgi, götürü vergi, gözere yeygi, hardal rengi, hatem yuzugi, havalı delgi, ikinci çelgi, ipten üzengi, işbunun bigi, kelebekdelgi, kestanerengi, ...

11 harfli

altın rengi, arap üzengi, ardıl belgi, ardıl bilgi, artık bilgi, bakır rengi, Balkan ligi, barut rengi, birim dizgi, böbrek ingi, cinsel ilgi, çadir ayagi, çifte vergi, çivit rengi, çizgi rengi, demir rengi, doğru çizgi, dolgu rengi, döner çelgi, duman rengi, düşey çizgi, ...

10 harfli

ağır vergi, ahır hergi, ahur hergi, algı vergi, altı vergi, arka çizgi, aynî vergi, Büyükzengi, CaprimuIgi, Caprimulgi, çift vergi, çifte ilgi, diri dilgi, dizi dengi, dölendirgi, dramaturgi, eğik çizgi, eğri çizgi, ışık rengi, ikil çizgi, ikili ezgi, ...

9 harfli

ağır ezgi, akırhergi, alt bilgi, alt çizgi, ana çizgi, Arap ligi, art bilgi, at memegi, bağ çizgi, bal rengi, boş dizgi, cis Golgi, delisengi, dış çizgi, düz çizgi, fes rengi, gül rengi, hederengi, karasergi, kurtbengi, kurtlingi, ...

8 harfli

ak çizgi, ak yeygi, alt ingi, altgergi, anaçizgi, araçizgi, beslengi, çiğnemgi, çildirgi, dagerigi, demlengi, difringi, dindirgi, diplemgi, divrengi, divringi, ek bilgi, ek vergi, etirengi, gerdirgi, gildirgi, ...

7 harfli

analogi, bayargi, belirgi, biçingi, carangi, civilgi, çelengi, çevirgi, çiliñgi, çipilgi, çipirgi, çisengi, çişengi, çivilgi, değirgi, denemgi, depingi, dermegi, devirgi, deyirgi, didirgi, ...

6 harfli

aşşagi, bızıgi, düzegi, edilgi, erezgi, erişgi, esilgi, eyengi, frengi, gövegi, göyegi, güvegi, hegigi, ilişgi, iraggi, irişgi, kisegi, kösegi, malagi, odurgi, otesgi, ...

5 harfli

belgi, bengi, betgi, bezgi, bışgi, bilgi, bingi, birgi, bitgi, buzgi, celgi, cengi, cergi, cızgi, cingi, cizgi, cungi, çalgi, çekgi, çelgi, çengi, ...

4 harfli

angi, begi, bigi, çegi, çogi, dügi, eğgi, emgi, engi, ergi, esgi, eşgi, etgi, evgi, ezgi, gegi, gıgi, gigi, hegi, ilgi, imgi, ...

3 harfli

igi, ügi

2 harfli

gi

Kelime Ara