GİR ile başlayan kelimeler

GİR ile başlayan veya başında GİR olan kelimeler 373 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre GİR ile başlayan kelimeler

25 harfli

girdi katsayıları matrisi, giriş-çıkış güdüm dizgesi

24 harfli

girdi-çıktı akım tablosu, girinimli kırılma deneyi, girintili çıkıntılı kıyı

23 harfli

girdi-çıktı çözümlemesi

22 harfli

Giraffa camelopardalis

21 harfli

Girardinus metallicus, girdi-çıktı katsayısı, girintisiz çıkıntısız, giriş-çıkış aygıtları, giriş-çıkış birimleri, giriş-çıkış gönderimi, girişik ikiz periklik

20 harfli

girecek delik aramak, girintili (yazılmış), giriş sürücü ataması, girişmede tümlenişli, girizsel ısı tepkisi

19 harfli

gir-miklik ıçikleme, girdi-çıktı analizi, girintili çıkıntılı, giriş çıkışlı fırın, giriş-çıkış belgesi

18 harfli

girdi-çıktı modeli, giri sentrifugales, giri sentripetales, girintili paragraf, girişik çift başlı, girişik ikiz perik, girişimde bulunmak

17 harfli

girinim derinliği, girintisiz yapmak, giriş kısıntıları, giriş serbestliği, giriş-çıkış oluğu, girişim anaparası, girişim çizgileri, girişim saçakları, girişim sermayesi, girişim spektrumu, girişimcilik ruhu

16 harfli

girintili yazmak, giriş bildirgesi, girişik oynakçıl, girişim renkleri, gîrişimii süzgeç

15 harfli

gircivik girmek, girdi değişkeni, girdi etkinliği, girdi katsayısı, girdisi çıktısı, girdiye yönelim, giremice gitmek, girift tezyinat, girim katsayısı, girinti-çıkıntı, girinticiklilik, girintili liste, girintili yazma, giriş engelleri, giriş sıcaklığı, giriş vergileri, girişik tamlama, girişim açınığı, girişim bölgesi, girişim kredisi, girişim teoremi

14 harfli

girçık belgesi, giriftar olmak, girim-çıkımcıl, giriş galerisi, giriş gerilimi, giriş makarası, girişik bezeme, girişim metodu, girişim sahası

13 harfli

girava vermek, girdek kaçımı, girdi katmanı, gireği irtesi, girinti (sap), giriş basıncı, giriş boşluğu, giriş noktası, giriş vergisi, giriş yolcusu, girişik cümle, girişik oynak, girişik perik, girişik tümce, girişim aracı, girişim ölçme

12 harfli

girav vermek, girdab ağası, gireğiertesi, gireğilenmek, giren iğdesi, Giresunluluk, gireyiertesi, girgin (sap), girgin olmak, giri serebri, girilebilmek, girip çıkmak, giriş aygıtı, giriş çekimi, giriş deliği, giriş fiyatı, giriş hecesi, giriş işlemi, giriş kapısı, giriş kesimi, giriş kuralı, ...

11 harfli

girenlenmek, girennenmek, gireylenmek, girgilenmeğ, girgin ısık, girilebilme, girim ölçer, girim-çıkım, giriş kartı, giriş-çıkış, giriş/çıkış, girişebilme, girişkenlik, girişkinlik, girişli ton, giriştirmek, Giritçıbanı, girt vurmak, girü yitmek

10 harfli

Gir sığırı, girabilmek, Giraffidae, girdeburun, girdirmeyh, girebilmek, gireği gün, giren hava, girenlemek, giriertesi, giriklenim, girikletim, giril ümük, girimgicil, girimlenim, girimletim, girimölçer, girinimcil, girinimsel, Girinoğlan, girintisiz, ...

9 harfli

giraboğlu, giranbaha, giravugün, girçeklik, girdeklik, girdirmeç, girdirmek, girebilme, gireboğlu, girebullu, girenleme, girertesi, Giresunlu, gireytesi, Girginalp, Girginkoç, girginlik, girifteri, giriftiri, giriftlik, giriftzen, ...

8 harfli

gir tuşu, girabolu, giranlık, Girayalp, Girayhan, gircimek, gircivik, Girdallı, girdebil, girdebir, girdirim, girdirme, gireboli, girebolu, girellik, Girencik, girenlik, girenmek, girennik, girgidik, Girginer, ...

7 harfli

giravat, Girayer, girdele, girdiri, gireğen, girelik, Girelli, girempe, girengi, girenik, girenli, girenni, girente, Giresin, Giresun, girevat, girevet, girevil, girevit, girevüt, gireyli, ...

6 harfli

girağu, girası, gircik, gircin, girçek, girçik, girdap, girdek, girdel, girdep, girebe, girebi, girebo, girebu, giredi, giregu, gireği, gireli, gireng, girevü, gireyi, ...

5 harfli

giral, giran, girap, girav, giray, girbo, girde, girdi, gireğ, girek, girem, giren, girey, girge, girgi, girif, girik, girim, girin, giriş, girit, ...

4 harfli

girç, girê, giri, girt, girü

Kelime Ara