İçinde GİR geçen kelimeler

İçinde GİR geçen kelimeler 886 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde GİR geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kılığına girmek, (birinin) yatağına girmek, (biriyle) ilişkiye girmek, adam (âdem) tonuna girmek, ayrımcı giriş kısıntıları, dışalım girdi bağımlılığı, girdi katsayıları matrisi, giriş-çıkış güdüm dizgesi, ithalat girdi bağımlılığı, kesesine bir şey girmemek

24 harfli

(birinin) koynuna girmek, (birinin) nabzına girmek, (birinin) zihnine girmek, ağlamakla yâr ele girmez, altın giriş-çıkış birimi, andan gerü, (andan girü), birbirinin ağzına girmek, boyunduruk altına girmek, Didunculus strigirostris, flütter yürek tizgirliği, gerüki, (geriki, girüki), girdi-çıktı akım tablosu, girinimli kırılma deneyi, girintili çıkıntılı kıyı, olanaklılık giriş kuralı, piyasaya giriş engelleri, riketsiya girişim olgusu, temel girdi-çıktı modeli, yurda giriş izin belgesi

23 harfli

(birinin) gözüne girmek, (birinin) koluna girmek, bengir bengir benilemek, girdi-çıktı çözümlemesi, her boyaya girip çıkmak, kasıtlı giriş engelleri, kentsel girişim bölgesi, özgüsel kan ergirten öz, sayfa çizelgesi girdisi, serbest girişim sistemi, su ürünleri girişimcisi, yeniden girilir izlence

22 harfli

bir yaşına daha girmek, erişim denetim girdisi, Giraffa camelopardalis, kalıptan kalıba girmek, kamu tutumsal girişimi, kılıktan kılığa girmek, örneğe girme olasılığı, sendikaya girme yasağı, ücretsiz giriş belgesi

21 harfli

alıcı kılığına girmek, birleşik giriş kutusu, buyruğu altına girmek, Girardinus metallicus, girdi-çıktı katsayısı, girintisiz çıkıntısız, giriş-çıkış aygıtları, giriş-çıkış birimleri, giriş-çıkış gönderimi, girişik ikiz periklik, goyunun donuna girmek, istatistiksel girişim, kafasına söz girmemek, kasıtsız giriş engeli, ortanca beygir şeridi, soğutmaç giriş borusu

20 harfli

balta girmemiş orman, çene yarışına girmek, çukurizaçar girinimi, demetli girişimölçer, etkin girdi bileşimi, gerçek zamanlı giriş, girecek delik aramak, girintili (yazılmış), giriş sürücü ataması, girişmede tümlenişli, girizsel ısı tepkisi, göğüssel beygir koru, gözüne uyku girmemek, içeriklik girmikleme, iğne deliğine girmek, itle çuvala girilmez, kaburgalarına girmek, renkten renge girmek, tekme tokat girişmek

19 harfli

ana hava giriş yolu, Birliğe girmiş ülke, çöpelcan ergirtkeni, çöpelcan ergirtmeci, gir-miklik ıçikleme, girdi-çıktı analizi, girintili çıkıntılı, giriş çıkışlı fırın, giriş-çıkış belgesi, hamama giren terler, ilk giren ilk çıkar, ilk giren-ilk çıkan, kayıt altına girmek, özgüsel ergirten öz, serbest giriş kartı, silah silaha girmek, son giren ilk çıkar, turna donuna girmek

18 harfli

âdem tonuna girmek, argirofil iplikler, borç altına girmek, burnuna yel girmek, cüce beygir şeridi, çevrime giriş hızı, gerürek, (girürek), geyik etine girmek, girdi-çıktı modeli, giri sentrifugales, giri sentripetales, girintili paragraf, girişik çift başlı, girişik ikiz perik, girişimde bulunmak, iç güveyisi girmek, iç içe giren çatkı, içice giren destek, iki galerili giriş, laf torbaya girmez, matrisin girdileri, ...

17 harfli

ad çekmeye girmek, ağır suça girişme, başı derde girmek, bin kalıba girmek, çöpelcan ergirimi, dünyaevine girmek, girinim derinliği, girintisiz yapmak, giriş kısıntıları, giriş serbestliği, giriş-çıkış oluğu, girişim anaparası, girişim çizgileri, girişim saçakları, girişim sermayesi, girişim spektrumu, girişimcilik ruhu, hava giriş kuyusu, iki girizli yatın, iri beygir şeridi, kafasına girmemek, ...

16 harfli

Akdeniz girişimi, ameliyata girmek, beygirden atlama, beygirsel siğdik, birbirine girmek, birleşik girişim, çilingir sofrası, disipline girmek, girintili yazmak, giriş bildirgesi, girişik oynakçıl, girişim renkleri, gîrişimii süzgeç, gösterime girmek, kargasaya girmek, kırancıklar gire, koltuğuna girmek, kuvvetli girişim, mal giriş çıkışı, spektral girişim, tafsilata girmek, ...

15 harfli

açınıkla girşim, argirofil iplik, çınlanım girimi, dalgalık girişi, damardan girmek, damarına girmek, dereceye girmek, diyalize girmek, gircivik girmek, girdi değişkeni, girdi etkinliği, girdi katsayısı, girdisi çıktısı, girdiye yönelim, giremice gitmek, girift tezyinat, girim katsayısı, girinti-çıkıntı, girinticiklilik, girintili liste, girintili yazma, ...

14 harfli

atlama beygiri, beygir sıtması, beynine girmek, burnuna girmek, cingirdemek II, çarşafa girmek, çıkmaza girmek, degirgin etmek, degirmi yimeni, değişken girdi, devreye girmek, gannına girmek, gerdeğe girmek, gıran giresice, gırtlak girişi, girçık belgesi, giriftar olmak, girim-çıkımcıl, giriş galerisi, giriş gerilimi, giriş makarası, ...

13 harfli

asılı girinti, başına girmek, boğaza girmek, çaşnigir usta, çileye girmek, çingir çingir, dolap beygiri, ele girencesi, emrine girmek, fangirifingil, fingir fingir, girava vermek, girdek kaçımı, girdi katmanı, gireği irtesi, girinti (sap), giriş basıncı, giriş boşluğu, giriş noktası, giriş vergisi, giriş yolcusu, ...

12 harfli

açık girişim, araya girmek, beste girmek, borca girmek, damat girmek, Degirmenyolu, dingirlenmeğ, dingirlenmek, ebemgirgulaç, fingirdeşmek, geçici giriş, gıcıg girmeg, gıran girmek, girav vermek, girdab ağası, gireğiertesi, gireğilenmek, giren iğdesi, Giresunluluk, gireyiertesi, girgin (sap), ...

11 harfli

alan girişi, alatengirek, araya giren, araya girim, araya girme, bese girmek, beygir biti, beygir gücü, beygircilik, cengirdemek, cigirleşmek, cihangirane, cihangirlik, cingirdemek, çeñgirdemek, çilingirlik, çingir ayaz, dara girmek, degirmenlik, dingircilik, dingirdemek, ...

10 harfli

andan girü, beygirgücü, çeñgiremek, çingirayaz, daladingir, dingirikli, döl girmek, ele girmek, fingirdeme, garnegirsi, gecegirmez, Gir sığırı, girabilmek, Giraffidae, girdeburun, girdirmeyh, girebilmek, gireği gün, giren hava, girenlemek, giriertesi, ...

9 harfli

alengirli, ana giriş, ara girdi, argirofil, beygirlik, beygirsiz, bilgirtim, çigirtmek, çizgirmek, damagiren, destengir, dirgirmek, DNA giraz, egir mumu, eşgirtmek, eve girme, fingirdek, fisgirmek, giraboğlu, giranbaha, giravugün, ...

8 harfli

alagiren, Alpgiray, begirden, begirmek, beygirci, beygirli, bögirmek, Cangiray, cegirgen, cihangir, cingirik, Cingirli, çaşnigir, Çeşnigir, çilengir, çilgirdi, çilingir, çingireg, dangirik, degirman, degirmen, ...

7 harfli

Akgiray, alengir, Arapgir, badigir, cingirt, çingirt, degirmi, dengire, dingira, dişgirt, Egirdir, egirmeh, egirmek, elgirim, engirde, fengire, giravat, Girayer, girdele, girdiri, gireğen, ...

6 harfli

agiria, bañgir, belgir, beygir, biygir, cazgir, cebgir, cingir, çelgir, çengir, çigirt, çingir, dergir, dişgir, engire, feggir, gengir, gevgir, girağu, girası, gircik, ...

5 harfli

begir, engir, giral, giran, girap, girav, giray, girbo, girde, girdi, gireğ, girek, girem, giren, girey, girge, girgi, girif, girik, girim, girin, ...

4 harfli

egir, girç, girê, giri, girt, girü

Kelime Ara