giriş-çıkış birimleri

giriş-çıkış birimleri

bk. çevre donanımı.


giriş-çıkış birimleri için benzer kelimeler


giriş-çıkış birimleri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', '-', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
giriş-çıkış birimleri kelimesinin tersten yazılışı irelmirib şıkıç-şirig diziliminde gösterilir.