giriş-çıkış gönderimi

giriş-çıkış gönderimi İng. radial transfer, input-output process

Bir çevre birimi ile o çevre biriminden daha ortadaki bir donanım birimi arasında veri gönderim süreci.


giriş-çıkış gönderimi için benzer kelimeler


giriş-çıkış gönderimi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', '-', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
giriş-çıkış gönderimi kelimesinin tersten yazılışı imirednög şıkıç-şirig diziliminde gösterilir.