bakışım gönderimi

bakışım gönderimi İng. symmetry of a group

Bir G öbeği için, f : (…)gönderimi.


bakışım gönderimi için benzer kelimeler


bakışım gönderimi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
bakışım gönderimi kelimesinin tersten yazılışı imirednög mışıkab diziliminde gösterilir.