bakışım varsayımı

bakışım varsayımı İng. symetry assumption

Tekelci rekabet piyasasında, bir firmanın fiyat değiştirmesinin etkilerinin tüm firmalara yönelik isteme yayılacağını, çok sayıda firma olması nedeniyle de bu durumun tek bir rakip firma üzerindeki etkisinin gözardı edilebilir olacağını, diğer bir deyişle her firmanın bağımsız davranacağını öngören varsayım.


bakışım varsayımı için benzer kelimeler


bakışım varsayımı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'v', 'a', 'r', 's', 'a', 'y', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
bakışım varsayımı kelimesinin tersten yazılışı ımıyasrav mışıkab diziliminde gösterilir.