bakışım ekseni

bakışım ekseni İng. axis of symmetry, line of symmetry

Bir uzambiçimdeki her noktanın kendisine göre bakışığını yine uzambiçim içinde bırakan doğru.


bakışım ekseni İng. symmetry axis

Bir kristal elemanı eşdeğerinin bulunması için, çevresinde döndürme işleminin yapılması gerekli eksen. (Bir eleman tam bir döndürme (360°) sırasında altı kez eşdeğer duruma geliyorsa böyle bir eksene, altılı bakışım ekseni; dört kez geliyorsa, dörtlü bakışım ekseni; üç kez geliyorsa, üçlü bakışım ekseni ve iki kez geliyorsa, ikili bakışım ekseni denir.)


bakışım ekseni için benzer kelimeler


bakışım ekseni, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'e', 'k', 's', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
bakışım ekseni kelimesinin tersten yazılışı ineske mışıkab diziliminde gösterilir.