bakışım

bakışım

a. 1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. 2. mat. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.


bakışım Fr. Symétrie
bakışım İng. symmetry

(Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanının yapı ve biçim benzerliği. Simetri.


bakışım İng. symmetry

Bir nesne ya da işlevin; belirli eksen, özek noktası ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde görünümünü değiştirmemesi özelliği.


bakışım İng. symmetry

Bir biçimin, bir nesnenin parçaları arasında, bir noktaya, bir çizgiye ya da bir düzleme göre tam karşılıklı olma durumu. Bir nesne ile düz ayna görüntüsü bakışımlıdır.


bakışım İng. symmetry

Bir geometrik biçim, molekül ya da örütün, bir noktadan geçen çizgi, eksen ya da düzleme dikey bir çizgiyle ve bunlara göre birbirine eşit iki bölüğe ayrılabilmeleri özelliği. (Örn. örütlerin benzer yüzeylerinin art arda düzenlenmeleri.)


bakışım İng. symmetry

1. Düzlemde bir uzambiçimin bir nokta ya da bir doğru çevresinde döndürüldüğünde kendi üzerine çakışması. 2. Uzayda bir uzambiçimin bir nokta, bir eksen ya da bir düzlem çevresinde döndürüldüğünde kendi üzerine çakışması.


bakışım Osm. tenâzur

(fizik, kimya, zooloji)


bakışım İng. symmetry

Benzer yarımlara bölünebilme hali, bir eksenin iki bölgesinin yapı ve biçim benzerliği, simetri.


bakışım İng. symmetry

genel uygulayım: Bir nesne ya da işlevin; belirli bir eksen, özek noktası ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde görünümünü değiştirmemesi özelliği.


bakışım İng. symmetry

Bir çizgenin, yüksekliğine ya da bir keseğe göre çakışımlı olması ya da katlama çizgisine göre karşılıklı noktaların birbiri üzerine düşmesi durumu.


bakışım İng. symmetry

Bir kristalde, elemanlarının bir eksen ya da bir düzleme göre eşdeğerinin bulunması.


bakışım İng. symmetry

(karşılık: simetri), (Yun. syn = ile, Yun.metron = ölçü): Benzer yarımlara bölünebilme hali; bir eksenin iki bölgesinin yapı ve biçim benzerliği.


bakışım için benzer kelimeler


bakışım, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', şeklindedir.
bakışım kelimesinin tersten yazılışı mışıkab diziliminde gösterilir.