BAK ile başlayan kelimeler

BAK ile başlayan veya başında BAK olan kelimeler 483 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre BAK ile başlayan kelimeler

25 harfli

bakla dökmek (veya atmak), baklayı ağzından çıkarmak, bakteriyel identifikasyon

24 harfli

bakışımlı çok işlemcilik, baklagil kavuz ve kabuğu, baklava börek olsa yemem, bakteriyel kontaminasyon, bakteriyel santrifüjleme, bakteriyel su kirliliği,

23 harfli

bakışımlı eşgüçlü dizey, bakışımlı ikili bağıntı, bakışımsız GARCH modeli, bakteriyel endokarditis, bakteriyel fermantasyon, bakteriyel meme yangısı, bakteriyel psödomisetom, bakteriyolojik silahlar

22 harfli

bakalım (veya bakayım), bakan yemez, kapan yer, bakır-çinko alaşımları, bakır-kalay alaşımları, bakışımsızlık özelliği, baklagil yeşil yemleri, baktariyel degradasyon, bakteriyolojik kontrol, Bakü Türkiyat Kongresi

21 harfli

bakım-onarım atölyesi, bakımcı yetki belgesi, bakır giydirili çelik, bakışımlılık özelliği, bakteri fermantasyonu

20 harfli

bakan göze bağ olmaz, bakanak-alt boğuncul, bakışık uzambiçimler, bakışımlı sansürleme, bakteriyoloji uzmanı, bakteriyolojik savaş

19 harfli

bakım onarım gideri, bakım-onarım döneyi, bakır sülfat deneyi

18 harfli

bakanlık denetmeni, bakır yetersizliği, bakır zehirlenmesi, bakır-krom kaplama, bakırlı oksidazlar, bakışımlı belirteç, bakışımlı çekirdek, bakışımsız bağıntı, bakışımsız dağılım, bakışımsız ışıklık, bakışımsız ilketki, baklagil kılıfları, baklagil tohumları, bakterinin L formu, bakteriyel misetom, bakteriyosinojenik

17 harfli

Bakacaklıçiftliği, bakışım düşüklüğü, bakışım gönderimi, bakışım varsayımı, bakışımlı bağıntı, bakışımlı dağılım, bakışımlı ışıklık, bakışımlı ses imi, bakışımsız ilişki, bakışımsız kıvrım, bakışımsız sınama, bakiyeyi yüklenim, bakkal uyuzböceği, bakteri topluluğu, bakteriyel bombaj, bakteriyel kültür, bakteriyel toksin, bakteriyoklorofil, bakteriyorodopsin

16 harfli

bakalyaro balığı, bakanlar konseyi, bakır kaynakları, bakış doğrultusu, bakışık noktalar, bakışıksız dekor, bakışım sayıları, bakışımlı kıvrım, bakışımlı sınama, bakışımlı süzgeç, bakışımsız bilgi, bakışımsız koyak, bakışımsız tepki, bakkal kaşıntısı, bakkala bırakma!, bakla yaprakbiti, bakteriyel enzim, bakteriyel flora, bakteriyolojikıl, bakteriyosinojen, bakteriyotoksemi

15 harfli

Bakanlar Kurulu, bakım giderleri, bakım karşılığı, bakıma bakıtmak, bakır (2) oksit, bakır eksikliği, bakır kaplı saç, bakırlanmış tel, bakış çerçevesi, bakışım düzlemi, bakışımlı ayrım, bakışımlı bilgi, bakışımlı çizge, bakışımlı dizey, bakışımlı dolay, bakışımlı gerey, bakışımlı işlev, bakışımlı topaç, bakışımsız eğri, bakkal terazisi, baklagil kepeği, ...

14 harfli

bakar mısınız?, bakıp çekilmék, bakışım ekseni, bakışımlı eğri, bakışımlı yöre, bakışsız düzen, bakkal defteri, baklalı keklik, baklamsı meyve, baklamsı yemiş, Baklançakırlar, baklava dilimi, bakteri bilimi, bakteri sayımı, bakteriyolizin, bakteriyolizis, bakteriyolojik, bakteriyoskopi

13 harfli

bakalak olmak, bakarak olmak, bakım nesnesi, bakımlı erkek, bakır alaşımı, bakır bağcığı, bakır kaplama, bakırlı pirit, Bakırlızaviye, bakırtaş çağı, bakış uyuşumu, bakışık ayrım, bakışık dekor, bakışık düzen, bakışım özeği, bakışımlı öğe, bakışımsızlık, bakkal çakkal, bakkal kâğıdı, baklafa eleği, Baklamsımeyva, ...

12 harfli

bakampisilin, bakar körlük, Bakar sığırı, bakayorurken, bakılabilmek, bakıldak otu, bakım bakmak, bakım gideri, bakım yapmak, bakınabilmek, bakıp çekmek, bakıp görmek, bakır asetat, bakır çalığı, bakır çalmak, bakır çeliği, bakır çömlek, bakır lehimi, bakır makası, bakır mavisi, bakır sayısı, ...

11 harfli

baka durmak, Bakacakkadı, bakar olmak, Baker planı, bakıcı inek, bakılabilme, bakım yurdu, bakımsızlık, bakınabilme, bakıpbamınğ, bakır ağacı, bakır çakır, bakır kaplı, bakır oksit, bakır rengi, Bakırboğazı, Bakırcıoğlu, bakırlaşmak, Bakırpınarı, bakırsılama, bakış açısı, ...

10 harfli

bakabilmek, bakadurmak, bakakalmak, bakayazmak, bakçıvancı, bakflaşing, bakım kipi, bakım yeri, bakımcılık, bakımından, bakımlılık, bakınılmak, bakır boru, bakır gibi, bakır hava, bakır kırı, bakır pası, bakır taşı, bakır tuzu, bakırbasma, Bakırcılar, ...

9 harfli

bak hele!, bakabilme, bakadurma, bakakalış, bakakalma, bakalaryo, bakalitli, bakalorya, bakar kör, bakayazma, bakıcılık, bakır kır, bakırımsı, Bakırtepe, Bakırtolu, bakışımlı, bakıt evi, bakıverme, bakıvesin, bakirelik, bakkaliye, ...

8 harfli

bak bak!, bak indi, baka hey, bakanlık, bakaraca, bakarsın, bakdanos, bakgalcı, bakıbatu, bakıkulu, bakıldak, bakılmak, bakımdan, bakımevi, bakımlık, bakımsız, bakıncak, bakınmak, bakırcak, bakırcık, bakırdan, ...

7 harfli

bakacak, bakacık, bakaçak, bakağan, bakalak, bakalit, bakamak, bakanak, Bakanay, bakarak, bakasya, bakbakı, bakıcak, bakılak, bakılma, bakılsa, bakımcı, bakımlı, bakınak, bakındı, bakınış, ...

6 harfli

bakale, bakara, bakare, bakavu, bakaya, bakbak, bakgal, bakıcı, bakire, bakiye, bakkal, baklan, bakmaç, bakmak, bakraç, bakrak, bakreç, bakşış, bakşiş, bakyaz

5 harfli

bakaç, bakal, bakam, bakan, bakar, bakas, bakca, bakça, bakén, bakım, bakır, bakış, bakıt, bakir, bakka, bakla, bakle, bakma, bakoz, Baksı, bakşı, ...

4 harfli

bak!, baka, bakı, baki, bako, baks, baku

Kelime Ara