İçinde BAK geçen kelimeler

İçinde BAK geçen kelimeler 1417 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BAK geçen kelimeler

25 harfli

(birine) yukarıdan bakmak, (birine) yüksekten bakmak, (birini) ağzına baktırmak, ağzından baklayı çıkarmak, atına bakan ardına bakmaz, bakla dökmek (veya atmak), baklayı ağzından çıkarmak, bakteriyel identifikasyon, çembersel bakışımlı işlev, çok tabakalı yassı epitel, kabak çiçeği gibi açılmak, kel yanında kabak anılmaz, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı, ölünceye kadar bakma akdi, surata bak süngüye davran, suya bakıcı, (suya bakan), tektepeli bakışımsız eğri, yenene içilene bakılmamak

24 harfli

ağzında bakla ıslanmamak, ayağının tozuna bakmamak, azalan bakiyeler yöntemi, bakışımlı çok işlemcilik, baklagil kavuz ve kabuğu, baklava börek olsa yemem, bakteriyel kontaminasyon, bakteriyel santrifüjleme, bakteriyel su kirliliği,, deve nalbanda bakar gibi, dürbünün tersiyle bakmak, fosfolipit çift tabakası, nernst difüzyon tabakası, süreksiz yansımalı bakaç, tektepeli bakışımlı eğri, yüzüne bakmaya kıyamamak, yüzüne bir daha bakmamak

23 harfli

(birine) tepeden bakmak, (birinin) yoluna bakmak, ABD dışişleri bakanlığı, ağzının içine baktırmak, aksaklık giderici bakım, altın adını bakır etmek, alüminyum-bakır alaşımı, atlayışlı değişimce bak, bakışımlı eşgüçlü dizey, bakışımlı ikili bağıntı, bakışımsız GARCH modeli, bakteriyel endokarditis, bakteriyel fermantasyon, bakteriyel meme yangısı, bakteriyel psödomisetom, bakteriyolojik silahlar, başının çaresine bakmak, elektriksel çift tabaka, fal açmak (veya bakmak), fil dişi kuleden bakmak, gözünün içine baka baka, ...

22 harfli

acı bakla zehirlenmesi, azalan bakiyeler usulü, bakalım (veya bakayım), bakan yemez, kapan yer, bakır-çinko alaşımları, bakır-kalay alaşımları, bakışımsızlık özelliği, baklagil yeşil yemleri, baktariyel degradasyon, bakteriyolojik kontrol, Bakü Türkiyat Kongresi, boyuna bosuna bakmadan, çarpık bakışımlı dizey, güzele bakmak sevaptır, kubak kubak kubaklamak, kuramsal tabaka sayısı, saçına başına bakmadan, saydam resim bakımlığı, sıcak seven bakteriler, soğuk seven bakteriler, tersine çeviren tabaka, ...

21 harfli

ana baba eline bakmak, bakım-onarım atölyesi, bakımcı yetki belgesi, bakır giydirili çelik, bakışımlılık özelliği, bakteri fermantasyonu, fakültatif bakteriler, ılık seven bakteriler, nohut oda, bakla sofa, sağnaklı yukarı bakış, süt asidi bakterileri, tersbakışımlı bağıntı, toplumsal tabakalaşma, yüzüne bakılmaz olmak

20 harfli

alıcı gözüyle bakmak, ara periyodik tabaka, bakan göze bağ olmaz, bakanak-alt boğuncul, bakışık uzambiçimler, bakışımlı sansürleme, bakteriyoloji uzmanı, bakteriyolojik savaş, baygın baygın bakmak, bir işaretine bakmak, cildir cildir bakmak, göğde bakışıksızlığı, havaylayaşar bakteri, kan bakımı ile tanım, lizogenik bakteriler, mandık mandık bakmak, monomolekül tabakası, monomoleküler tabaka, tabaka yüksekliği, H, yumrucuk bakterileri, yüzüne bakamaz olmak, ...

19 harfli

(birine) hor bakmak, AB Bakanlar Konseyi, amonyak bakterileri, azına başına bakmak, bakım onarım gideri, bakım-onarım döneyi, bakır sülfat deneyi, beta kırmalı tabaka, Beypazarı baklavası, boş gözlerle bakmak, çok tabakalı epitel, devinimsiz bakımlık, dölüt örtüsü bakısı, dönüp geriye bakmak, gözakı, sert tabaka, gözü toprağa bakmak, hava değişim bakısı, kamfilobakteriyozis, karşı iyon tabakası, kılsal damar bakısı, kolay işlenir bakır, ...

18 harfli

ağsal damar bakısı, ağtabaka yarışması, alaru alaru bakmak, algın gözle bakmak, Allah'ın işine bak, almaz almaz bakmak, amilobakter basili, bakanlık denetmeni, bakır yetersizliği, bakır zehirlenmesi, bakır-krom kaplama, bakırlı oksidazlar, bakışımlı belirteç, bakışımlı çekirdek, bakışımsız bağıntı, bakışımsız dağılım, bakışımsız ışıklık, bakışımsız ilketki, baklagil kılıfları, baklagil tohumları, bakterinin L formu, ...

17 harfli

atmosfer tabakası, aza çoğa bakmamak, Bakacaklıçiftliği, bakışım düşüklüğü, bakışım gönderimi, bakışım varsayımı, bakışımlı bağıntı, bakışımlı dağılım, bakışımlı ışıklık, bakışımlı ses imi, bakışımsız ilişki, bakışımsız kıvrım, bakışımsız sınama, bakiyeyi yüklenim, bakkal uyuzböceği, bakteri topluluğu, bakteriyel bombaj, bakteriyel kültür, bakteriyel toksin, bakteriyoklorofil, bakteriyorodopsin, ...

16 harfli

Adana Mutabakatı, afal afal bakmak, aleuron tabakası, bahıma baktırmak, bakalyaro balığı, bakanlar konseyi, bakır kaynakları, bakış doğrultusu, bakışık noktalar, bakışıksız dekor, bakışım sayıları, bakışımlı kıvrım, bakışımlı sınama, bakışımlı süzgeç, bakışımsız bilgi, bakışımsız koyak, bakışımsız tepki, bakkal kaşıntısı, bakkala bırakma!, bakla yaprakbiti, bakteriyel enzim, ...

15 harfli

ağtabaka çukuru, alın bakımcılık, añlamayu bakmak, Antep baklavası, araknoid tabaka, aslına bakarsan, Bakanlar Kurulu, bakım giderleri, bakım karşılığı, bakıma bakıtmak, bakır (2) oksit, bakır eksikliği, bakır kaplı saç, bakırlanmış tel, bakış çerçevesi, bakışım düzlemi, bakışımlı ayrım, bakışımlı bilgi, bakışımlı çizge, bakışımlı dizey, bakışımlı dolay, ...

14 harfli

ala ala bakmak, antibakteriyel, arkebakteriler, asetobakterler, azot bakterisi, bağakçıl bakıt, bahdına bakmak, bakar mısınız?, bakıp çekilmék, bakışım ekseni, bakışımlı eğri, bakışımlı yöre, bakışsız düzen, bakkal defteri, baklalı keklik, baklamsı meyve, baklamsı yemiş, Baklançakırlar, baklava dilimi, bakteri bilimi, bakteri sayımı, ...

13 harfli

acı bakla özü, alardu bakmak, aptal baklası, Aşağıbakraçlı, at bakıcılığı, azotbakterisi, bahşı (bakşi), bakalak olmak, bakarak olmak, bakım nesnesi, bakımlı erkek, bakır alaşımı, bakır bağcığı, bakır kaplama, bakırlı pirit, Bakırlızaviye, bakırtaş çağı, bakış uyuşumu, bakışık ayrım, bakışık dekor, bakışık düzen, ...

12 harfli

arttık bakır, ayakta bakım, bağır bakımı, bakampisilin, bakar körlük, Bakar sığırı, bakayorurken, bakılabilmek, bakıldak otu, bakım bakmak, bakım gideri, bakım yapmak, bakınabilmek, bakıp çekmek, bakıp görmek, bakır asetat, bakır çalığı, bakır çalmak, bakır çeliği, bakır çömlek, bakır lehimi, ...

11 harfli

abakteriyel, ağcıl bakıt, ağız bakmaç, alaca bakla, Alikabaklar, altın tabak, Arabakonağı, at bakıcısı, ateş bakısı, ayna bakısı, azotobakter, bahta bakan, baka durmak, Bakacakkadı, bakar olmak, Baker planı, bakıcı inek, bakılabilme, bakım yurdu, bakımsızlık, bakınabilme, ...

10 harfli

abak atmak, acıkalabak, açık bakış, ağı bakısı, akar bakar, akar-bakar, alt tabaka, ambaklamak, asma gabak, babaklamak, Babakonağı, bahtabakan, bahtabakar, bakabilmek, bakadurmak, bakakalmak, bakayazmak, bakçıvancı, bakflaşing, bakım kipi, bakım yeri, ...

9 harfli

abaksiyal, abazambak, Abdülbaki, abıcambak, abızambak, abuzambak, acabakına, acı bakla, açu bakan, afızombak, ağ tabaka, aharbakar, ala gabak, ala kabak, arkabakım, at bakısı, aynabakar, babakudum, bağsambak, bak hele!, bakabilme, ...

8 harfli

ağ bakla, ağtabaka, ak bakla, ak kabak, akzambak, alabakar, alağabak, alakabak, Atabakan, Babakale, Babakaya, babaklık, babakoli, bak bak!, bak indi, baka hey, bakanlık, bakaraca, bakarsın, bakdanos, bakgalcı, ...

7 harfli

ababbak, abakebe, Abakolu, abakter, ağabbak, ahgabak, akabbak, akbakal, akbakan, akbakla, akkabak, alaabak, alağbak, angabak, angıbak, ankabak, annabak, apabbak, apakbak, apambak, apapbak, ...

6 harfli

ababak, abaküs, alabak, apabak, bakale, bakara, bakare, bakavu, bakaya, bakbak, bakgal, bakıcı, bakire, bakiye, bakkal, baklan, bakmaç, bakmak, bakraç, bakrak, bakreç, ...

5 harfli

abaka, abbak, akbak, ambak, anbak, apbak, aşbak, babak, bakaç, bakal, bakam, bakan, bakar, bakas, bakca, bakça, bakén, bakım, bakır, bakış, bakıt, ...

4 harfli

abak, bak!, baka, bakı, baki, bako, baks, baku

Kelime Ara