bakışım özeği

bakışım özeği İng. center of symmetry

Bir buzsul içinde bir nokta. Bu noktadan geçen herhangi bir çiziği, buzsulu karşıt doğrultuda eşit uzaklıklarda keser.


bakışım özeği İng. center of symmetry

Bir P uzambiçimi için, her (…)öğesini kendisine birleştiren doğrunun uzantısı üzerinde Ox = Ox' olacak biçimde bir x' g P öğesi varlayan O noktası.


bakışım özeği için benzer kelimeler


bakışım özeği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
bakışım özeği kelimesinin tersten yazılışı iğezö mışıkab diziliminde gösterilir.