bakışım düzlemi

bakışım düzlemi İng. plane of symmetry

Bir nesneyi bir yarısı ötekinin ayna bakışımlısı olan iki parçaya ayıran sanal düzlem.


bakışım düzlemi İng. plane of symmetry

bk. bakışık noktalar.


bakışım düzlemi İng. plane of symmetry

Bir kristali, oylumca iki salt eşit parçaya ayıran düzlem.


bakışım düzlemi için benzer kelimeler


bakışım düzlemi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
bakışım düzlemi kelimesinin tersten yazılışı imelzüd mışıkab diziliminde gösterilir.