değerlendirme gönderimi

değerlendirme gönderimi İng. evolution mapping

Tanım kümesi X, değer kümesi Y olan kimi işlevlerden oluşan bir F kümesi ve bir (…) gönderimi.


değerlendirme gönderimi için benzer kelimeler


değerlendirme gönderimi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
değerlendirme gönderimi kelimesinin tersten yazılışı imirednög emridnelreğed diziliminde gösterilir.