birlikte değerlendirme

birlikte değerlendirme İng. cooperative evaluation

Bir ya da birçok öğrencinin durumunun öğretmen ile birlikte öteki öğrenciler ya da ilgililerce birlikte değerlendirilmesi.


birlikte değerlendirme için benzer kelimeler


birlikte değerlendirme, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', 't', 'e', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
birlikte değerlendirme kelimesinin tersten yazılışı emridnelreğed etkilrib diziliminde gösterilir.