değerlendirme işlemi

değerlendirme işlemi İng. transaction of evaluation

İşletmelerin sabit bir fiyat üzerinden kaydedilen döviz, altın vb. varlıklarını her ay sonunda bu varlıkların cari fiyatlarına göre düzenlemeleri işlemi.


değerlendirme işlemi için benzer kelimeler


değerlendirme işlemi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
değerlendirme işlemi kelimesinin tersten yazılışı imelşi emridnelreğed diziliminde gösterilir.