bulguyu değerlendirme

bulguyu değerlendirme İng. invention evaluation

Bulgunun, öbür bulgular karşısındaki durumunu inceleme ve yaratıcılık yönünden değerlendirip yeniliğini araştırma.


bulguyu değerlendirme için benzer kelimeler


bulguyu değerlendirme, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'g', 'u', 'y', 'u', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
bulguyu değerlendirme kelimesinin tersten yazılışı emridnelreğed uyuglub diziliminde gösterilir.