değerlendirme kuramı

değerlendirme kuramı İng. evaluation theory

Bulgunun, yaratıcı düşünü ürünü olarak değerlendirilmesi kuramı.


değerlendirme kuramı için benzer kelimeler


değerlendirme kuramı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
değerlendirme kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk emridnelreğed diziliminde gösterilir.