değerlendirme

değerlendirme

a. 1. Değerlendirmek işi, kıymetlendirme: “Annem, babamın bu iyimser değerlendirmelerine artık inanmayan on beş yıllık bir eşti.” -A. Kutlu. 2. İletişim organlarında izlenme oranı.


değerlendirme İng. improvement

Doğanın herhangi bir parçasını şu ya da bu işe yararlı kılmak amacıyla, insanın onun üzerinde yaptığı olumlu değişiklikler.


değerlendirme İng. evaluation

1. Bir şeyin nitelik ya da niceliği üstüne yapılan çalışma sonucu varılan yargı. 2. Aynı biçimdeki olayların, birtakım ölçünlere göre, önemini belirtme. 3. Türlü öğretim amaçlarının gerçekleşme oranını değişik yollarla ölçme ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinde değer biçme.


değerlendirme İng. valorization

Bir iktisadi varlığın değerini belirli bir düzeyde korumak veya yeniden değerlenmesini sağlamak amacıyla iktisadi karar birimleri tarafından piyasaya yapılan müdahaleler. krş. ürün yoketme


değerlendirme İng. assessment

Kentlerde ya da kırsal alanlardaki taşınmaz mallara, nesnel ölçütler kullanarak, değer biçme.


değerlendirme İng. valuation

Bir özdek, bir nesne, bir malın para ile çözümlenen değişim değerini saptama.


değerlendirme İng. film appreciation, appraisal

Sinema 1. Bir filmin çeşitli yönlerden taşıdığı özellikleri ayırt edip, çözümleyip film konusunda bir yargıya varma. 2. Özellikle, yetkili bir kurulca bu yolda varılmış ve gerekçeleriyle açıklanmış yargı.


değerlendirme İng. evaluation

Ölçüm konusu olan bir nesne üzerinde nicel ya da nitel ayrımlar yaparak değerlendirici yargılamalarda bulunma.


değerlendirme için benzer kelimeler


değerlendirme, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
değerlendirme kelimesinin tersten yazılışı emridnelreğed diziliminde gösterilir.