İçinde BİRL geçen kelimeler

İçinde BİRL geçen kelimeler 491 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BİRL geçen kelimeler

25 harfli

Amerikan Ölçünler Birliği, Avrupa Birliği antlaşması, Benelüks Ekonomik Birliği, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, birleşik Poisson dağılımı, Birleşmiş Milletler Paktı, Birlik çıkarına aykırılık, davaların birleştirilmesi, doğrusal birleşmeli cebir, dörttebirlikler genişliği, Ekonomik İşbirliği Örgütü, gemi işleticileri birliği, kümelerin ayrık birleşimi, vergi suçlarında birleşim

24 harfli

Avrupa Birliği anayasası, Avrupa Birliği komisyonu, bağımsız akçalı birleşim, Batı Afrika Para Birliği, birleşen hacimler yasası, birleşik olarak anlamsız, birleşik olasılık işlevi, birleşik sıklık dağılımı, birlikte değişken süreci, birlikte gidişim çizgisi, FM birleştirici sürücüsü, göñül birle, (göñül ile), Gümrük İşbirliği Konseyi, işçi sendikaları birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye Bankalar Birliği, Yardım ve İşbirliği Fonu, yerel yönetimler birliği

23 harfli

Afrika Birliği Kongresi, Avrupa Ayaktopu Birliği, Avrupa Ödemeler Birliği, Avrupa siyasi işbirliği, Bern Birliği Sözleşmesi, birleşik dağılım işlevi, birleşik standart sapma, birleşmiş solungaçlılar, birleşmiş-solungaçlılar, birli çelişirlik eklemi, birli geçerlilik eklemi, birli yüklemler mantığı, dış yardım birlikteliği, düzenleyici birleştirim, kapsayıcı birleştirmesi, katmerli birleşik zaman, ondabirlikler genişliği, rivayet birleşik zamanı, sahte birlikte tümleşim, vergi teşvik tedbirleri, yazarla işbirliği yapan, ...

22 harfli

Almanya'nın birleşmesi, aralıklı birleşme yeri, Arap İşbirliği Konseyi, Avrupa Birliği konseyi, Avrupa Birliği üyeliği, Avrupa Parasal Birliği, birleşik ardıl dağılım, Birleşik İrade teorisi, birleştirerek yazdırma, birlikte anlamlı deyim, birlikte değerlendirme, birlikten kuvvet doğar, bütçenin birlik ilkesi, dolaylı tümleç birliği, eleştirmeciler birliği, Evrensel Posta Birliği, görüş birliği sağlamak, görüş birliğine varmak, Hanza Kentleri Birliği, hikâye birleşik zamanı, ilgeçli tümleç birliği, ...

21 harfli

Afrika Birliği Örgütü, Avrupa Birliği hukuku, Avrupa İşbirliği Fonu, bankalar birlikteliği, birleşik giriş kutusu, birleşik hidrosefalus, birleşik tecim durumu, birleşmiş solungaçlar, birleştirimci düşünce, birlikte asal sayılar, birliktelik katsayısı, davranış birleştirimi, Doğu Afrika İşbirliği, eleştirmenler birliği, Fransız Ölçün Birliği, iç içe birleşik cümle, kooperatif birlikleri, koşul birleşik zamanı, sıralı birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, şartlı birleşik zaman, ...

20 harfli

Alman gümrük birliği, Alman ulusal birliği, Asya Kliring Birliği, Avrupa birleşik solu, Avrupa Yayın Birliği, birincil birleştirim, birleşik alan kuramı, birleşik çanakyaprak, birleşik olabilirlik, birleşik oy pusulası, birleşik zamanlı kip, birleştirilmiş sınıf, birleştirim dizileri, birli tikel-evetleme, birli tümel-evetleme, birliktelik ile hali, doğrusal birleştirim, hikâye birleşik kipi, ihracatçı birlikleri, kapalı birleşme yeri, ki`li birleşik cümle, ...

19 harfli

Akdeniz için birlik, Arap mağrib birliği, Avrupa Birliği Kodu, Avrupa Para Birliği, Batı Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, birleştirim çizgisi, Birliğe girmiş ülke, birlikte değişmeler, birliktelik kredisi, çerçeve birleştirme, dericil ısı birliği, dışsatım birlikleri, disk birleştiricisi, Dünya Posta Birliği, gönül birliği etmek, güçlerin birleşmesi, günü birlik avcılık, ikincil birleştirim, istikrar tedbirleri, kader birliği etmek, ...

18 harfli

ağız birliği etmek, Asya Takas Birliği, Asya Yayın Birliği, birleşik belirleme, birleşik devletler, birleşik yöntemler, birleştirici tutum, birleştirik gökşin, birleştirilebilmek, birleştirim ilkesi, birlikduygu büyüsü, birlikte değilleme, çıtalı birleştirme, dörttebirlik sapma, güç birliği yapmak, Latin Para Birliği, mektup birleştirme, paraşüt birlikleri, ticaret birlikleri, Yapımcılar Birliği, yayımcılar birliği

17 harfli

birleşik bağlanım, birleşik belirteç, birleşik dengelem, birleşik olasılık, birleşik ortalama, birleşik önsavlar, birleşik yarışlar, birleşik yoğunluk, birleşim aksiyomu, birleşme özelliği, birleşmeli öbeksi, birleştirilebilme, birlikte değişken, birlikte evetleme, birlikte yerleşik, birlikte yüklenci, Çin-Hindi Birliği, dişli birleştirme, doğrusal birleşim, Hall yüzdebirliği, iş birliği yapmak, ...

16 harfli

alt dörttebirlik, askerî işbirliği, Atletizm Birliği, Ayaktopu Birliği, bankalar birliği, birleşik dağılım, birleşik girişim, Birleşik Harekât, birleşik havalık, Birleşik Krallık, birleşim ilksavı, birleşme özeliği, birleşme simgesi, birleşmeli cebir, birleşmeli işlem, birleştirebilmek, birleştirici dil, birleştirimcilik, birleştirivermek, birleştirme dili, birleştirme türü, ...

15 harfli

birler basamağı, birleşik bağlaç, birleşik baklem, birleşik bezler, birleşik devlet, birleşik kaplar, birleşik kelime, birleşik mallar, birleşik moment, birleşik oturum, birleşik öğecik, birleşik salkım, birleşik sözcük, birleşik süzgeç, birleşik üretim, birleşilebilmek, birleşme borusu, birleşme değeri, birleşme yasası, birleştirebilme, birleştiriverme, ...

14 harfli

Avrupa Birliği, ayrık birleşim, badak birleşim, Baltık Birliği, birleşik cümle, birleşik eylem, birleşik önsav, birleşik sergi, birleşik sıfat, birleşik tümce, birleşik zaman, birleşilebilme, birleştirilmek, birli evetleme, birlik eylemek, Birlik üyeleri, birlik vurgusu, birlik yaşayış, birlikte çökme, çişmik birliği, dikey birleşme, ...

13 harfli

acemi birliği, Berne Birliği, birleşebilmek, birleşik fiil, birleşik harf, birleşik isim, birleşik kent, birleşik zarf, birleşimlilik, birleşivermek, birleşme tüpü, birleştiriliş, birleştirilme, birli bağıntı, birli buçuklu, Birlik uyruğu, Birlik ülkesi, birlikte dava, birlikte oyun, gönül birliği, görüş birliği, ...

12 harfli

ağız birliği, Arap birliği, berbirlenmek, Bern Birliği, birleşdirmek, birleşebilme, birleşik kap, birleşik ses, birleşik tuş, birleşim imi, birleşiverme, birleştirici, birleştirmek, birli kalbur, birlik kurul, birlik olmak, birlikte iye, cilt birliği, doğal birlev, dörttebirlik, hava birliği, ...

11 harfli

bebirlenmek, beşibirliyh, beştebirlik, birleşik ad, birleşik ek, birleşilmek, birleştirim, birleştiriş, birleştirme, birli eklem, birli işlem, birli melez, birliktelik, bunuñ birle, dağ birliği, dil birliği, din birliği, güç birliği, ırk birliği, iş birlikçi, iş birlikli, ...

10 harfli

bebirlemek, beşibirlik, beşibirluh, birleşilme, birlikteli, el birliği, günübirlik, ikilibirli, iş birliği, işbirlikçi, kibirleniş, kibirlenme, kibirlilik, muhabirlik, ondabirlik, oy birliği, Talbirliği

9 harfli

birlenmek, birleşmek, birli kök, Birlikköy, elbirliği, himbirlik, lembirlep, muhbirlik, oybirliği, üstbirlik

8 harfli

birlemek, birlenim, birlenme, birleşek, birleşen, birleşik, birleşim, birleşke, birleşme, birleten, birletim, birlikte, elbirlik, kibirlıg, on birli, Özbirlik, tedbirli

7 harfli

birleme, birliiz, Cebirli, Elbirle, İbirler, kibirli

6 harfli

birlan, birler, birlev, birlıg, birlig

5 harfli

birle, birli

Kelime Ara