BİRL ile başlayan kelimeler

BİRL ile başlayan veya başında BİRL olan kelimeler 207 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre BİRL ile başlayan kelimeler

25 harfli

Birleşik Arap Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, birleşik Poisson dağılımı, Birleşmiş Milletler Paktı, Birlik çıkarına aykırılık

24 harfli

birleşen hacimler yasası, birleşik olarak anlamsız, birleşik olasılık işlevi, birleşik sıklık dağılımı, birlikte değişken süreci, birlikte gidişim çizgisi

23 harfli

birleşik dağılım işlevi, birleşik standart sapma, birleşmiş solungaçlılar, birleşmiş-solungaçlılar, birli çelişirlik eklemi, birli geçerlilik eklemi, birli yüklemler mantığı

22 harfli

birleşik ardıl dağılım, Birleşik İrade teorisi, birleştirerek yazdırma, birlikte anlamlı deyim, birlikte değerlendirme, birlikten kuvvet doğar

21 harfli

birleşik giriş kutusu, birleşik hidrosefalus, birleşik tecim durumu, birleşmiş solungaçlar, birleştirimci düşünce, birlikte asal sayılar, birliktelik katsayısı

20 harfli

birleşik alan kuramı, birleşik çanakyaprak, birleşik olabilirlik, birleşik oy pusulası, birleşik zamanlı kip, birleştirilmiş sınıf, birleştirim dizileri, birli tikel-evetleme, birli tümel-evetleme, birliktelik ile hali

19 harfli

Birleşmiş Milletler, birleştirim çizgisi, Birliğe girmiş ülke, birlikte değişmeler, birliktelik kredisi

18 harfli

birleşik belirleme, birleşik devletler, birleşik yöntemler, birleştirici tutum, birleştirik gökşin, birleştirilebilmek, birleştirim ilkesi, birlikduygu büyüsü, birlikte değilleme

17 harfli

birleşik bağlanım, birleşik belirteç, birleşik dengelem, birleşik olasılık, birleşik ortalama, birleşik önsavlar, birleşik yarışlar, birleşik yoğunluk, birleşim aksiyomu, birleşme özelliği, birleşmeli öbeksi, birleştirilebilme, birlikte değişken, birlikte evetleme, birlikte yerleşik, birlikte yüklenci

16 harfli

birleşik dağılım, birleşik girişim, Birleşik Harekât, birleşik havalık, Birleşik Krallık, birleşim ilksavı, birleşme özeliği, birleşme simgesi, birleşmeli cebir, birleşmeli işlem, birleştirebilmek, birleştirici dil, birleştirimcilik, birleştirivermek, birleştirme dili, birleştirme türü, Birlik markaları, birlik ortaklığı, birlikte çevirim, birlikte değişki, birlikte gidişim, ...

15 harfli

birler basamağı, birleşik bağlaç, birleşik baklem, birleşik bezler, birleşik devlet, birleşik kaplar, birleşik kelime, birleşik mallar, birleşik moment, birleşik oturum, birleşik öğecik, birleşik salkım, birleşik sözcük, birleşik süzgeç, birleşik üretim, birleşilebilmek, birleşme borusu, birleşme değeri, birleşme yasası, birleştirebilme, birleştiriverme, ...

14 harfli

birleşik cümle, birleşik eylem, birleşik önsav, birleşik sergi, birleşik sıfat, birleşik tümce, birleşik zaman, birleşilebilme, birleştirilmek, birli evetleme, birlik eylemek, Birlik üyeleri, birlik vurgusu, birlik yaşayış, birlikte çökme

13 harfli

birleşebilmek, birleşik fiil, birleşik harf, birleşik isim, birleşik kent, birleşik zarf, birleşimlilik, birleşivermek, birleşme tüpü, birleştiriliş, birleştirilme, birli bağıntı, birli buçuklu, Birlik uyruğu, Birlik ülkesi, birlikte dava, birlikte oyun

12 harfli

birleşdirmek, birleşebilme, birleşik kap, birleşik ses, birleşik tuş, birleşim imi, birleşiverme, birleştirici, birleştirmek, birli kalbur, birlik kurul, birlik olmak, birlikte iye

11 harfli

birleşik ad, birleşik ek, birleşilmek, birleştirim, birleştiriş, birleştirme, birli eklem, birli işlem, birli melez, birliktelik

10 harfli

birleşilme, birlikteli

9 harfli

birlenmek, birleşmek, birli kök, Birlikköy

8 harfli

birlemek, birlenim, birlenme, birleşek, birleşen, birleşik, birleşim, birleşke, birleşme, birleten, birletim, birlikte

7 harfli

birleme, birliiz

6 harfli

birlan, birler, birlev, birlıg, birlig

5 harfli

birle, birli

Kelime Ara