giriş-çıkış belgesi

giriş-çıkış belgesi İng. transite

1. Sınır bölgelerindeki yer parçalarına erkinlikle girip çıkabilmek için kişilere verilen belge. 2. Yurt sınırı dışında tarlası, bahçesi olan kişilere buralara erkinlikle gidip gelenleri için verilen belge.


giriş-çıkış belgesi için benzer kelimeler


giriş-çıkış belgesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', '-', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
giriş-çıkış belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb şıkıç-şirig diziliminde gösterilir.