altın giriş/çıkış noktaları

altın giriş/çıkış noktaları İng. gold export/import points

Altın para sisteminde ülke parasının yabancı paralar karşısında değer yitirmesi durumunda, ödemelerini altınla yapmayı yeğlemesi. Parası değer yitiren ülkeden altın çıkışı (altın çıkış noktası), parası değerlenen ülkelere altın girişi (altın giriş noktası) başlar.


altın giriş/çıkış noktaları için benzer kelimeler


altın giriş/çıkış noktaları, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', '/', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
altın giriş/çıkış noktaları kelimesinin tersten yazılışı ıralatkon şıkıç/şirig nıtla diziliminde gösterilir.