altın giriş-çıkış birimi

altın giriş-çıkış birimi İng. gold points

Altınla işlemi kabullenen iki devlet arasındaki tecim olaylarında yabancı ülke üzerine düzenlenen ve o yerde ödenecek ödekler satın alınarak altın gönderilmesinin daha ucuz olduğu haller.


altın giriş-çıkış birimi için benzer kelimeler


altın giriş-çıkış birimi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', '-', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
altın giriş-çıkış birimi kelimesinin tersten yazılışı imirib şıkıç-şirig nıtla diziliminde gösterilir.