Avrupa Temel Haklar Şartı

Avrupa Temel Haklar Şartı İng. European Charter of fundamental rights Fr. charte européenne des droits fondamentaux

Avrupa Temel Haklar Şartı için benzer kelimeler


Avrupa Temel Haklar Şartı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'v', 'r', 'u', 'p', 'a', ' ', 'T', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'H', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', ' ', 'Ş', 'a', 'r', 't', 'ı', şeklindedir.
Avrupa Temel Haklar Şartı kelimesinin tersten yazılışı ıtraŞ ralkaH lemeT apurvA diziliminde gösterilir.