Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı İng. African Charter on Human and Peoples' Rights Fr. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı için benzer kelimeler


Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı, 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'f', 'r', 'i', 'k', 'a', ' ', 'İ', 'n', 's', 'a', 'n', ' ', 'v', 'e', ' ', 'H', 'a', 'l', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'H', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'Ş', 'a', 'r', 't', 'ı', şeklindedir.
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı kelimesinin tersten yazılışı ıtraŞ ıralkaH nıralklaH ev nasnİ akirfA diziliminde gösterilir.