Arap İnsan Hakları Şartı

Arap İnsan Hakları Şartı İng. Arabic charter for human rights Fr. charte arabe des droits de l'homme

Arap İnsan Hakları Şartı için benzer kelimeler


Arap İnsan Hakları Şartı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'r', 'a', 'p', ' ', 'İ', 'n', 's', 'a', 'n', ' ', 'H', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'Ş', 'a', 'r', 't', 'ı', şeklindedir.
Arap İnsan Hakları Şartı kelimesinin tersten yazılışı ıtraŞ ıralkaH nasnİ parA diziliminde gösterilir.