aritmetiğin temel teoremi

aritmetiğin temel teoremi İng. fundamental teorem of arithmetic

Birden büyük her tam sayı asaldır veya asal sayıların çarpımına eşittir.


aritmetiğin temel teoremi için benzer kelimeler


aritmetiğin temel teoremi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'i', 't', 'm', 'e', 't', 'i', 'ğ', 'i', 'n', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 't', 'e', 'o', 'r', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
aritmetiğin temel teoremi kelimesinin tersten yazılışı imeroet lemet niğitemtira diziliminde gösterilir.