aritmetiğin temel işlemleri

aritmetiğin temel işlemleri İng. fundamental operations of arithmetic

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri.


aritmetiğin temel işlemleri için benzer kelimeler


aritmetiğin temel işlemleri, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'i', 't', 'm', 'e', 't', 'i', 'ğ', 'i', 'n', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
aritmetiğin temel işlemleri kelimesinin tersten yazılışı irelmelşi lemet niğitemtira diziliminde gösterilir.