ağırlık özekli konaçlar

ağırlık özekli konaçlar İng. barycentric coordinates

Rn içinde tümü bir aşırı düzlemde bulunmayan (…)sayıda nokta için, dilemsel bir (...) noktasının (...)biçiminde tek yazılımındaki (...)sayılırı.


ağırlık özekli konaçlar için benzer kelimeler


ağırlık özekli konaçlar, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'k', 'o', 'n', 'a', 'ç', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
ağırlık özekli konaçlar kelimesinin tersten yazılışı ralçanok ilkezö kılrığa diziliminde gösterilir.