dış özekli, dış merkezli

dış özekli, dış merkezli Osm. hariç anilmerkez

(botanik, matematik)


dış özekli, dış merkezli için benzer kelimeler


dış özekli, dış merkezli, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', 'l', 'i', ',', ' ', 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', 'l', 'i', şeklindedir.
dış özekli, dış merkezli kelimesinin tersten yazılışı ilzekrem şıd ,ilkezö şıd diziliminde gösterilir.