gün özekli, gün merkezli

gün özekli, gün merkezli Osm. min-el-merkez-üş-şems

(astronomi)


gün özekli, gün merkezli için benzer kelimeler


gün özekli, gün merkezli, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', 'l', 'i', ',', ' ', 'g', 'ü', 'n', ' ', 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', 'l', 'i', şeklindedir.
gün özekli, gün merkezli kelimesinin tersten yazılışı ilzekrem nüg ,ilkezö nüg diziliminde gösterilir.