ağız ağıza vêmek

ağız ağıza vêmek

1. Karşılıklı konuşmak. 2. Gizlice fısıldaşmak. 3. Sözbirliği yapmak.


ağız ağıza vêmek için benzer kelimeler


ağız ağıza vêmek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'a', ' ', 'v', 'ê', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ağız ağıza vêmek kelimesinin tersten yazılışı kemêv azığa zığa diziliminde gösterilir.