ağız ağıza vermek (veya konuşmak)

ağız ağıza vermek (veya konuşmak)

iki kişi birbirine pek yakın durarak başkaları işitmeyecek bir biçimde konuşmak: “Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı.” -R. N. Güntekin.


ağız ağıza vermek (veya konuşmak) için benzer kelimeler


ağız ağıza vermek (veya konuşmak), 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'a', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'o', 'n', 'u', 'ş', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ağız ağıza vermek (veya konuşmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamşunok ayev( kemrev azığa zığa diziliminde gösterilir.